TRL GLOBAL FOUNDATION

Den globale «sivilisasjonseffektivitetsindeksen» og den lokale «sivilisasjonsutviklingsindeksen» 

Den selvregulerende sosiale mekanismen i områdene menneskerettigheter og miljø

Globalt støttesystem for uavhengige og profesjonell vitenskap

Internasjonalt emisjonssenter for digital valuta

SAMMENDRAG

​The main goal of the TRL Global Foundation is creation of self-regulating social mechanism in the area of rights and liberties of persons, as well as environment, by using economic tools and algorithms specific to the economy 4.0
Join the research and Global support system for citizen and professional science. It’s available to everyone…1)SIVILISASJONSEFFEKTIVITETSINDEKSEN» OG «SIVILISASJONSUTVIKLINGSINDEKSEN

All our work has one aim: to increase each UN member country’s TRL Index. Our main aim is not only to calculate the index, but also through multi-stage, varied and decentralized social and financial mechanisms to allow billions of people to influence the Index.

Why is it important? The higher the TRL Index, the higher the level of observance of rights and freedoms – but that is not all. We aim to explore, develop and eventually activate a set of socially and economically balanced self-regulating mechanisms. As a result, any increase in the TRL Index will indicate that a state has a comprehensive approach to solving interdisciplinary and international problems.
But more importantly, it’s not just about states, it’s about society. A self-regulating social mechanism is a people’s against a potentially dangerous imbalance in institutions and the political structure that can threaten not only an individual state but the whole world.

Turning the TRL Index into action: TRL Alliance/Science. The aim of the TRL Global Foundation is to convert the Index into tangible action and measurable progress. To do this, mechanisms have been developed to involve millions of researchers and scientists, hundreds of millions of civil activists, and indirectly the rest of the world’s population in the process.2) INTERNASJONALT EMISJONSSENTER FOR DIGITAL VALUTA


IECDC har ikke som mål å konkurrere med sentralbankens digitale valuta på nivå med valutasonen eller de tilsvarende finans- og banksystemene. IECDC bør utfylle dem som et universelt verktøy for å distribuere felles midler internasjonalt. 

Valutaenheten til den digitale TRL-valutaen er SDR (Special Drawing Rights), som er en internasjonalt anerkjent betalingsenhetsstandard. SDR representerer en «pakke» av valutaene som brukes av de sterkeste økonomiene i verden. Dette lar oss:
Utføre relativt stabil drift fra et regnskapsmessig synspunkt takket være kjøpekraften til internasjonalt anerkjente nheter•    Unngå diskusjon rundt spørsmålet om å velge riktig reservevaluta eller andelen av valutaen i valutapakken

Slik Fungerer Det?

TRL garanterer økonomisk støtte ved bruk av utstedelser i form av en global ubetinget grunninntekt som er basert på en «sivilutviklingsindeks» som er beregnet for hvert enekelt land og ikke i form av bankkreditt eller investeringer i aksjemarkedet slik sentralbankene gjør nå.  

Den digitale TRL-valutaen (inkl. Launch_TRL (CSDG) token) tilbyr finansiering til:
•     globale nettverk av uavhengige forskere
•     uavhengig forskning innen 23 studieområder på tvers av fem disipliner
•     løse problemene som ble avdekket av disse forskerne
•     implementering av programmer for ytterligere å forbedre ytelsen på disse områdene3) GLOBAL STØTTESYSTEM FOR UVHENGIG OG PROFESJONEL VITENSKAP SOM BRUKER BLOKKKJEDETEKNOLOGI

DeSci – Desentralisert vitenskap. Oppgaven til TRL Alliance/Science: bruke data bekreftet av forskning, implementere disse resultatene raskere og anvende de på praktiske områder. Den første fasen vektlegger spesielt området for løsning av sosiale problemer og kriser i demokratiske institusjoner.

Slik Fungerer Det?

Samlet åpen kildekode-registrerings- og autorisasjonssystem for vitenskapelige nettsteder og ikke- kommersielle organisasjoner, akademiske blogger, fora og utdanningsinstitusjoner.
Strategisk mål for Global Science ID ved hjelp av blokkjede – Å gi tilgang til tusen vitenskapelige og aktivistmiljøer og globalt støttesystem for uavhengig og profesjonell forskning fra én konto – TRL Alliance /Science (DeSci: Desentralisert forskning)

Nettsteder mottar offentlig API og et brukervennlig åpen kildekode-registreringssystem som et rammeverk for støtte til vitenskap. TRL Global Foundation deler lisenser for å kunne tilby «International Researcher Certificate» som registreringsskjema/for gratis innlogging (også for organisasjoner med betalt medlemskap). Henholdsvis vil alle medlemmer som registrerer seg i tusenvis av små forskningsprosjekter bli lagt til databasen TRL Alliance/Science og ha tilgang til nettsteder som integrerer API TRL Alliance/Science-sertifikat Global ID


https://trl-certificate.org

Registreringssystem har aldri vært så taktilt!

Stor og brukervennlig database og registreringssystem for:
– uavhengige forskere 
– forskere
– journalister  
– sivile aktivister  
– frivillige og medlemmer fra frivillige organisasjoner
– team og eksperter fra profitt- og ideelle organisasjoner

FOR MEDLEMMER

FOR ORGANISASJONER

Dette er et åpen kildekode-prosjekt uten krav om betalt medlemskap.

OpenSource Grensesnitt for applikasjonsprogrammering

Adressen til det automatiske registreringssystemet for sertifikater er
https://trl-certificate.org

TRL Open Licenses & Certificates-systemet er tilgjengelig for utøvere av alle yrker, uavhengig av landet de bor i, statsborgerskap eller engelskkunnskaper. Du kan be om opptil tre sertifikater fra forskjellige aktivitetsområder og sektorer.

Vår API vil bli gjort tilgjengelig som en registreringsform for alle organisasjoner.
https://trl-global.org/partnership

Innenfor rammen av TRL MOU, er det gjort foreløpige avtaler mellom TRL Global Foundation og partnere, som deler verdiene humanisme, rettigheter og friheter, samt implementering og utvikling av Economics 4.0


TRL: GLOBAL NETTVERK AV UAVHENGIGE FORSKER

https://trl-certificate.org/members

128 countries*. International Researcher certificates

Som en del av å lage TRL-systemet for uavhengige forskere, team og eksperter fra profitt- og ideelle organisasjoner, er forskere og sivile aktivister fra 128 land* rundt om i verden kvalifisert til «International Researcher»-sertifikater. De kan opprette et sertifikat ved å spesifisere ett av fem aktivitetsområder og en av 23 sektorer.
Alt dette er mulig som følge av at lisenssystemet designet for TRL Alliance / Science fremmer blant annet borgervitenskap og finansiering av borgeradvokatvirksomhet over hele spekteret.

*African Union – 55; European Union – 28; Organisation of American states – 35; Association of South East Asian Nations – 10

Global ID Scientific System. ERC-1329*: Inalienable Reputation Token

Du kan komme i kontakt med en forskerpool (både lokalt og internasjonalt) for å jobbe med ett enkelt emne/prosjekt, hvis varighet kan vare i ti eller flere år og som også vil bli støttet av TRL Global Foundation ved å inkludere det i inflasjonsmekanismens algoritme, etc.

Gjennom denne globale mekanismen vil dine spesialistferdigheter ha en direkte innvirkning både på den globale agendaen og lokale endringer i ditt land


TRL

SPESIELL SERIE AV SERTIFIKATER. IKKE-STATLIGE ORGANISASJONER OG HØYERE UTDANNINGSINSTUTISJONER

Vi prioriterer også opprettelsen av et «type: team_HEI»-sertifikat for medlemmer av utdanningsinstitusjoner.

Finner du ikke instituttet ditt på listen? Skriv til oss med organisasjonens navn slik at vi kan opprette et seriesertifikat for teammedlemmene i organisasjonen. Du vil da motta en egen lenke, som du og kollegene dine kan benytte til registrering.


Hvis du er/blir medlem eller frivillig i en frivillig organisasjon som det allerede er utgitt et TRL-sertifikat for, kan du aktivere ditt «medlem/frivillighetsbevis» hos denne organisasjonen.


DIGITAL ASSETS (blockchain): Launch_TRL [CSDG digital currency]

Brukere som har blokkjede-lommebøker har rett til å motta digitale eiendeler i form av tokens ved registrering for TRL Alliance/Science-systemet. Organisatorene av TRL Global Foundation distribuerer digitale eiendeler for å øke populariteten til blokkjedeteknologier (vi forventer at for mange vil Launch_TRL være deres første møte med blokkjedetransaksjoner og digital valuta). Bli en del av dem!

Det grunnleggende målet

#Airdrop? No

Det grunnleggende målet med disse digitale eiendelene er at nye grupper mennesker skal bli introdusert for og bli kjent med blokkjedeteknologier.
Det andre målet er mer langsiktig: Innen den fulle TRL-valutaen er lansert, bør så mange som mulig ha en idé om hvordan de kan bruke denne nye teknologien. Og selvfølgelig er det mye tryggere å lære noe nytt uten å bekymre deg for å miste noe verdifullt. Vår oppgave er å gi deg muligheten til dette. 

For å motta de digitale eiendelene på nåværende tidspunkt, må du registrere deg for TRL Alliance/Science-systemet og generere et internasjonalt forskningssertifikat. 

Det betyr ikke at disse «tomme» kryptoaktiva i fremtiden ikke vil kunne tilskrives en verdi eller ikke vil kunne konverteres. Startfasen av distribusjonsprosessen handler ganske enkelt om at du skal gjøre deg kjent med nye teknologier. Det er ingen forpliktelser, og du vil ikke bli pålagt noe tilbake. Dette «tokenet» blir ikke annonsert og er ikke oppført på digitale valutabørser (arbeidet med å få dette til har på næværende tidspunkt ikke startet)

Viktig! Du er ikke pålagt å betale avgift på overføringer av digitale eiendeler til kryptolommeboken din. Hvis du blir bedt om å betale avgift på en overføring eller hvis det kreves annen betaling, er det svindel.

I fremtiden vil Launch_TRL-tokenet bidra til å finansiere lanseringen av hovednettverket og den generelle TRL Global Foundation-strukturen4) SELVREGULERENDE SOSIALE MEKANISMER PÅ OMRÅDET MENNESKERETTIGHETER OG MILJØ

TRL-GRUNNLOV

INSPIRASJON

TRL er en desentralisert sosial mekanisme for motiverende påvirkning med direkte handling mot utfordringer innen rettigheter og friheter rundt om i verden. TRL er en allment tilgjengelig mekanisme som ikke har et privat forvaltningssenter eller beslutningssenter. Dette prosjektet har ikke en eier eller en liten gruppe mennesker som tar alle avgjørelsene på vegne av alle

Verdenserklæringen om menneskerettigheter ble skrevet for 70 år siden. TRL handler om å utvikle det viktigste dokumentet i menneskehetens historie ved å bruke teknologier som ikke eksisterte da det ble skrevet

Slik Fungerer Det?

Den selvregulerende mekanismen på området menneskerettigheter, friheter og miljø TRL/UN bruker en unik indeks og en algoritme for å reflektere nivået på faktisk realisering av aksepterte internasjonale forpliktelser og forpliktelser innen menneskerettigheter og miljøvern samt for tilslutning til nye internasjonale traktater for å gi et høyere nivå av beskyttelse for enkeltpersoner på nasjonalt nivå.
Et av de viktigste målene for «TRL-implementering» er å gjenspeile nivået på fremskritt som er gjort angående anbefalinger og beslutninger tatt av internasjonale og regionale rettslige og kvasi-rettslige organer, inkludert komiteer i FNs traktatorganer, samt rapporter og anbefalinger gitt av FNs spesialrapportører.

Et system som bruker FN som referansepunkt

Et system som bruker regionale konvensjoner som referansepunkt, for eksempel*

represented by

+

represented by

+

represented by

*Council of Europe represented by European Court of Human Rights; Organization of American states represented by Inter-American Commission on Human Rights; African Union represented by African Court of Human Rights

TRL Implementering forsøker ikke å påtvinge noen form for internasjonal orden eller menneskerettighetsstandarder. Basert på det minimalt tillatte nivået for implementering av menneskerettigheter, lar det hvert land individuelt tilpasse standardene til sin nasjonale kontekst påvirket av sosiokulturelle, økonomiske og andre egenskaper. Dette øker investeringene i statsøkonomien betydelig gjennom TRL-systemet, samt viser verdenssamfunnet en økning i integritetsnivået til offentlige myndigheters aktiviteter. Allment anerkjente stater jobber for å forbedre livskvaliteten til individer under deres jurisdiksjon.


Civic Engagement

TRL Implementation has an important overlap with TRL Civic Engagement, as the actions aimed at conscientious execution of international agreements in the field of Human Rights should be carried out by the state through dialogue with civil society and in consideration of citizen engagement within the process of monitoring and enforcement of decisions made by judicial and quasi-judicial bodies

Soft Law & Opinio Juris

Anti-repressiv mekanisme

TRL ønsker oppnåelsen av sosial innvirkning velkommen, ikke bare gjennom nye traktater, men også gjennom vedtakelsen av «soft law»-instrumenter. Siden de avslører innholdet i visse bestemmelser i internasjonale traktatartikler, gir disse instrumentene konkrete argumenter for utviklingen av menneskerettigheter og miljø i løpet av ulike handlinger utført av enkeltpersoner og staten*, så vel som for beskyttelse av individuelle rettigheter i alle stadier av etterforskning, mens man vurderer saker og vilkår for gjennomføring av straff. Dessuten inkluderer flere instrumenter for «myk lov» standarder for disse rettighetene og frihetene, som dannelse og utvikling av demokratiske rettssystemer ikke ville vært mulig uten. Den nasjonale anvendelsen av myke lovinstrumenter er et effektivt overgangssteg mot å gjøre disse instrumentene juridisk bindende (opinion juris)

TRL prøver å gi bredest mulig dekning av problemer, og ved å huske historien til våre egne familier, kan vi alle forestille oss hvilke negative hendelser som kunne ha vært unngått hvis TRL allerede var etablert. Holocaust, undertrykkelse, kriger og deres konsekvenser, tvungen migrasjon, unnlatelse av å bryte den onde sirkelen med lavtlønnet arbeid, «utdannings-fattigdom», rase- og religions konflikter, kjønnsulikhet og mange andre former for diskriminering. Dette leder oss til å tro at roten til en verdig tilværelse er eksistensen av en global sosial mekanisme som er i stand til å motarbeide dette. 


I de innledende stadiene bruker TRL data fra universelt anerkjente organisasjoner som er eksperter innen sitt felt. Hver organisasjon presenterer omfattende informasjon for å tyde indikatoren.
International community TRL Pro-Bono translators

An information source not only available in English. It helps to spread TRL/UN and the idea behind it around the globe 

The global aim of the TRL Translators Community: to emulate the success of the most translated document in history, the Universal Declaration of Human Rights, in terms of the quantity of languages it has been translated into.

In the future, these translation will form the basis for the creation of the most multilingual website in the World

The strategy at the first stage of TRL is built exclusively on the voluntary and unpaid participation of all sides on the strength of conviction in the necessity of such a project. 
One of the main messages of support for such projects is the sense of humanity, which lives in every one of us.

TEAM

We have compiled a list of areas that are positively affected by a TRL, and we do not know any person who would not identify with own interests on this list. This is a story about people from all professions, countries and continents, of all religions and skin colours… the list is endless and has everything in it. And you are also part of this story; as well as your children, friends, relatives and anyone else close to you. Our team – Humanity.

Many of our advisers and volunteers see their own understanding of the world reflected in one or more of the areas on which TRL will have a positive global impact, and this is the source of their motivation to collaborate with us. There are many ways to help the TRL Community


TRL GLOBAL FOUNDATION

AMBASSADORS INSTITUTE

North America

South America

Eurasia

Africa

Australia